Här hittar du våra aktuella villkor. De består av användarvillkor och köparvillkor.

Budgivaren kan antingen lägga ett av auktionssystemet angivet minsta bud eller lägga ett maxbud som är dolt för andra budgivare. Vid maxbud hanterar auktionssystemet budgivningen åt budgivaren genom att bjuda emot andra budgivare upp till maxbudet. Om två lika stora maxbud avgetts kommer det först inlämnade maxbudet att gälla.

Vissa auktionsobjekt har en angiven miniminivå. Då kräver auktionssystemet att bud uppgår till minst denna nivå.
Auktiona tillämpar inte dolda reservationspriser.

Samtliga bud är bindande och det bud som är högst vid avslutad auktion är vinnande bud. Vid budgivning precis inför auktionsslut förlängs auktionstiden automatiskt. Ett vinnande bud övergår i ett bindande köpavtal mellan säljare och budgivare när auktionen avslutats.

Alla budgivare har ett budalias och alla bud går att läsa under budhistorik för varje objekt. Det är även möjligt att lämna bud under våra visningar.

Alla auktionsobjekt säljs utan några dolda reservationspriser. I de fall konkursboet inte vill sälja under en viss nivå anges detta tydligt som minimipris på objektet. Minimipriset är därmed det lägsta bud som kan lämnas.

Betalning av objekt ska ske omgående efter vunnen auktion. Fakturan skickas ut senast arbetsdagen efter vunnen auktion och förfaller direkt till betalning.

Det går bra att betala med kort, Swish och bankgiro.

Om du har problem att genomföra betalningen skall du kontakta oss omgående.

Vi tillämpar öppen och ärlig prissättning. På auktiona tillkommer inga traditionella auktionsavgifter såsom slagavgift, kortavgift, följerätt, förmedlingsprovision, moms mm.

Ditt bud är vad du behöver betala, moms och alla avgifter ingår.

Dina vunna auktionsobjekt skall hämtas vid den tid och på den plats som angetts på auktionsobjektet.

Du ansvarar själv för ev nedmontering och emballering. Ta med de verktyg du kan behöva.

I priset ingår ingen transport utan du måste hämta objektet själv.

I vissa fall kan vi ordna transport eller lagring. Men du måste avtala det med oss innan det är dags för hämtning.
Kontakta oss om du är intresserad av transport på transport@auktiona.se

.

Dels gäller inte lagen om distans- och hemförsäljning vid auktioner och därutöver är säljarna konkursbon, dvs efter genomförd auktion finns ingen bestående part att reklamera till. Samtidigt som det går att göra riktigt bra fynd i konkursauktioner gäller långtgående undersökningsplikt för köparen i samband med köp. För att underlätta och vägleda köparen är vår ambition att beskriva och fotodokumentera våra auktionsobjekt så utförligt som möjligt.

Tyvärr har vi märkt att det uppstår problem vid budgivning när man använder de riktigt gamla webbläsarna som IE7 och IE8. Det fungerar för en del men inte för alla, så prova gärna.

Vi förbättrar ständigt vår site för att göra det så enkelt som möjligt att fynda på Auktiona. Eftersom de gamla webläsarna innebär stora inskränkningar har vi svårt att ge full service med dem. Men hör gärna av dig om det är något du saknar väldigt mycket så lovar vi att titta på om vi ändå kan lösa det.

Vi rekommenderar annars Chrome som den webbläsare som fungerar bäst på både gamla och nya datorer.